Budgetcoaching via de werkgever

Wist u dat u een budgetcoach voor uw personeel met geldproblemen kunt inschakelen?

Drie op de vijf bedrijven heeft werknemers in dienst met financiële problemen. Maar liefst 1 op de 6 ziekmeldingen is hier een direct gevolg van, blijkt uit onderzoek van het Nibud. De kosten hiervan lopen snel op, en de betrokken werknemers zijn minder productief en hebben last van stress.

Steeds meer werkgevers zien de voordelen van budgetcoaching voor deze medewerkers. Door hen de gelegenheid te bieden hun financiën op orde te brengen en de onrust weg te nemen, vergroot u de productiviteit en loyaliteit op de werkvloer.

U kunt mij als budgetcoach inschakelen om uw werknemers met geldzorgen te begeleiden. Met effectieve coaching help ik grotere problemen voorkomen en komen de financiën weer in balans.

De voordelen:

  • Verbeterde productiviteit en loyaliteit bij uw werknemers
  • Minder ziekmeldingen
  • Geen tijd kwijt aan een loonbeslag

Hoe herken je geldproblemen bij werknemers?

Personeel met geldzorgen is tot 20% minder productief en meldt zich gemiddeld 9 dagen extra ziek. Als het tot een loonbeslag komt kost dit tijd bij de salarisadministratie. En deze medewerkers zijn gevoeliger voor fraude en diefstal.

Het is belangrijk om signalen van financiële problemen bij uw werknemers tijdig te herkennen. U kunt dan helpen om erger te voorkomen, voor hen én voor u als werkgever.

Enkele belangrijke signalen zijn:

  • Vragen om een voorschot op het salaris
  • Vaker bellen, vooral ‘lastige’ gesprekken, onder werktijd
  • Gespannen houding, concentratieverlies
  • Zich terugtrekken
  • Verandering in ziektemeldingen
  • Loonbeslag, of vragen hierover
  • Grote veranderingen in de thuissituatie zoals scheiding of langdurige ziekte

Bij regelmatige interesse in de thuissituatie verlaagt u de drempel voor werknemers om u om hulp te vragen. En door het gesprek aan te gaan als u dergelijke signalen opmerkt, kunt u uw personeel helpen zodra de problemen hen boven het hoofd groeien.

 

Welke werkgevers kunnen contact opnemen?

U kunt mij inschakelen voor werknemers die geldzorgen hebben of waarbij die dreigen te ontstaan. Tevens bied ik een Financieel Fit-meting, een uitgebreide analyse van de huidige financiële situatie. Handig om te zien of alle geldzaken goed zijn geregeld.

Een budgetcoach inschakelen kan dus ook voordat er problemen ontstaan. Belangrijk hierbij is wel dat de werknemer zelf gemotiveerd is om de financiën weer op orde te brengen. Budgetcoaching kan niet worden opgelegd aan iemand: het is een samenwerking tussen budgetcoach en cliënt.

Bij een vlotte aanpak is budgetcoaching meestal geschikt. Bij grote schulden of omvangrijke geldproblemen is budgetbeheer vaak een betere oplossing.

 

Hoe ziet het budgetcoachingstraject eruit?

Het begint met een inventarisatie. Welke problemen spelen er, hoe is de inkomenssituatie, zijn er schulden? Aan de hand daarvan maak ik, samen met de werknemer, een overzicht en een plan van aanpak.

Hoe de coaching eruit ziet is afhankelijk van de situatie. Het doel is om uw werknemer vlot uit de geldzorgen te helpen, en ze te leren zelfstandig slim met geld om te gaan.

 

Wat kost de budgetcoaching mij als werkgever?

Ik werk met een starttarief van € 295 voor de gehele inventarisatie. Voor de daaropvolgende coaching hanteer ik een uurtarief van € 60.

In principe is de coaching alleen met de werknemer, u hoeft er dus geen extra tijd in te steken.

 

Heeft u werknemers met loonbeslag, schulden of geldzorgen?

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ik kom graag langs voor een persoonlijk gesprek met u of de betrokken werknemer(s).

 

Mail naar: info@hetweeghuis.nl
Bel me op: 06-21213704

Of vul het contactformulier in, dan neem ik contact met u op.